A oes gennych chi ymholiad gan y wasg neu’r cyfryngau?  Yma, byddwch chi’n gweld cysylltiadau gwasg a chyfryngau CGGC yn ogystal â’n banc adnoddau o ddatganiadau i’r wasg ac adnoddau ar gyfer y cyfryngau.

Gwybodaeth ynglŷn ag elusennau yng Nghymru

A ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynglŷn ag elusennau yng Nghymru?  Mae gennym ni ystadegau a straeon o lwyddiant ynglŷn â sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru, fel elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymdeithasol.

Mae ein Porth Data’r Trydydd Sector [link] yn darparu ystadegau sydd wedi cael eu diweddaru yn rheolaidd ynglŷn â’r trydydd sector yng Nghymru.  Edrychwch ar ein straeon o lwyddiant [link] er mwyn darllen rhai o’r straeon rhyfeddol ynglŷn ag elusennau yng Nghymru.

Cysylltiadau allweddol

Simon Dowling

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

029 2043 6596

sdowling@wcva.cymru

 

Danny Owen

Swyddog Cymorth Cyfathrebu Digidol

029 2043 5767

dowen@wcva.cymru
 

Dave Cook

Swyddog Polisi

029 2043 1710

dcook@wcva.org.uk


Marc Jones

Swyddog Cymorth Cyfathrebu 3-SET

029 2043 1722

marcjones@wcva.cymru

Adnoddau ar gyfer y Cyfryngau

Categori | Heb gategori |

Datganiad i’r Wasg: Cronfa Michael Sheen ar gyfer cymunedau a darwyd gan lifogydd ar agor ar gyfer ceisiadau

Categori | Heb gategori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Ysgol amgen yn newid bywydau pobl ifanc ‘ddiobaith’ yn llwyr

Categori | Heb gategori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Dathlu enillwyr yn seremoni fawreddog newydd Gwobrau Elusennau Cymru

Categori | Heb gategori |

Cyhoeddiad i’r wasg: Rhedwraig wnaeth achub bywyd ymhlith y rheini sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer gwobr genedlaethol

Mwy o adnoddau