Woman standing in front of water smiling

Gwirfoddolwyr yw enaid sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yng Nghymru. Maen nhw’n dod â chymaint o fuddion – ond mae recriwtio a chadw gwirfoddolwyr yn golygu creu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol.

Mae tudalennau’n cynnwys taflenni gwybodaeth sy’n ymdrin ag ystod eang o bynciau a chyngor, polisïau enghreifftiol, adnoddau, gwybodaeth am gyllid grant a mwy. Os ydych chi’n gweithio gyda gwirfoddolwyr yng Nghymru, neu’n meddwl am wirfoddoli, yna mae gennym bopeth ar eich cyfer.

Gwirfoddoli Cymru

Logo gyda'r geiriau Gwirfoddoli Cymru Volunteering Wales

Mae Gwirfoddoli Cymru yn lwyfan digidol ar gyfer gwirfoddoli gan Cefnogaeth Trydydd Sector Cymru (TTSW). Mae’r llwyfan yn cynnal canoedd o gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru mewn un lle, yn ei gwneud yn hawdd I bobl ddod o hyd a recriwtio gwirfoddolwyr – neu cychwyn ar eich taith gwirfoddoli eich hunain.

Darganfod mwy

Adnoddau

Categori | Gwirfoddoli |

Meddwl am wirfoddoli (yn Saesneg)

Categori | Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi gwirfoddoli enghreifftiol

Categori | Gwirfoddoli |

Côd ymarfer ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr

Mwy o adnoddau

Prosiectau gwirfoddoli

Gwirfoddoli |

Helplu

Mae’r Helplu yn gweithio gyda Cefnogi Trydydd Sector Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau iechyd
Darllen mwy
Darllen mwy

Newyddion gwirfoddoli diweddaraf

Cyhoeddwyd: 12/04/21 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) ar waith yn y DU ac Iwerddon

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/03/21 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Effaith Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid: Prosiect Glanhau’r Castell

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/21 | Categorïau: Cyllid | Gwirfoddoli |

Effaith Grantiau a arweinir gan Ieuenctid: Fforwm Ieuenctid Torfaen

Darllen mwy
Darllen mwy

Cyrsiau hyfforddiant gwirfoddoli

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.