Gwybodaeth gyfreithiol

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Elusen gofrestredig 218093

Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299

Cofrestrwyd yng Nghymru

Swyddfa gofrestredig:

Tŷ Baltig
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FH