COVID-19 diweddariad

  • Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

Mae ein hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu, i gysylltu, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud.

Tair o bobl yn sgwrsio yn nigwyddiad gofod3

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu
Pobl yn eistedd mewn rhesi yn gwenu

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys ein Darlith Flynyddol, ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gofod3, sef y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau sydd ar ddod

Categorïau:

Chwilio:

Cyfathrebu

Delio gyda sgyrsiau anodd

Sgiliau a thechnegau i sefydlu ffiniau a rheoli gwrthdaro.

Two women sitting at a table engaged in discussion

Cyllid

Cyflwyniad i roi unigol – sut i godi arian o apeliadau cyhoeddus

Cyfle i gryfhau ymdrechion codi arian eich mudiad trwy weithredu dull marchnata o godi arian gan unigolion.

person yn dal bocs anrheg bach

Cyllid

Adeiladu ‘Achos am Gefnogaeth’ effeithiol

Creu achos cymhellol a fydd yn denu pobl i gefnogi eich achos.

A person presenting information

Cyllid

Pam ddylech chi garu data? Sut i gasglu, deall ac ecsbloetio data er mwyn gwneud i’ch mudiad hedfan

Cyfle i ddeall sut y gall rheoli gwybodaeth yn effeithiol ddenu rhoddwyr newydd.

Pam ddylech chi garu data? Sut i gasglu, deall ac ecsbloetio data er mwyn gwneud i’ch mudiad hedfan

Ein prosiectau

Hyfforddiant a digwyddiadau |

Sylfeini ar gyfer y Trydydd Sector (F4S3)

Prosiect Ewropeaidd yw ‘F4S3’ sy’n ceisio uwchsgilio cyflogeion newydd yn y sector gwirfoddol drwy ddatblygu rhaglen hyfforddi gynefino lefel mynediad.  Mae CGGC
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn

Mae prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn yn rhoi cymorth cynhwysfawr i fudiadau treftadaeth yng Nghymru. Ar ôl llwyddiant prosiect Codi Arian ar
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf

Cyhoeddwyd: 16/04/21 | Categorïau: Dylanwadu |

Ymgynghoriad ar y Papur Gwyn Gofal Cymdeithasol: ‘rhaid i’r gofal ganolbwyntio ar ddinasyddion a chael ei gydgynhyrchu’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/04/21 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth – cyhoeddi dyddiad cau’r cyllid

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/04/21 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) ar waith yn y DU ac Iwerddon

Darllen mwy
Darllen mwy