Newyddion

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 16/04/21 | Categorïau: Dylanwadu |

Ymgynghoriad ar y Papur Gwyn Gofal Cymdeithasol: ‘rhaid i’r gofal ganolbwyntio ar ddinasyddion a chael ei gydgynhyrchu’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/04/21 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth – cyhoeddi dyddiad cau’r cyllid

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/04/21 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) ar waith yn y DU ac Iwerddon

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/04/21 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Gwahodd mudiadau sy’n cael eu gyrru gan genhadaeth i wneud cais i’r rhaglen Scale Accelerator

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/04/21 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Helpu ymddiriedolwyr i ennyn sicrwydd mewn cyfnod o ansicrwydd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 30/03/21 | Categorïau: Dylanwadu |

Is-lywydd CGGC yn cael ei ethol yn Llywydd ERCA

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Awduron:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 16/04/21

| Awdur: David Cook

Syniadau da i elusennau sy’n ymgyrchu yn ystod etholiadau’r Senedd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/04/21

| Awdur: Russell Todd

Dod drwy’r Stormydd – Gwerth cudd Mudiadau Angori Cymunedol yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/04/21

| Awdur: David Cook

Newidiadau caffael – pam eu bod o bwys i’r sector gwirfoddol yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/04/21

| Awdur: Janine Downing

Beth wyddom ni am ddyfodol ariannu Ewropeaidd yng Nghymru?

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/03/21

| Awdur: Tessa White

Kickstart neu Gynhwysiant Gweithredol?

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 24/03/21

| Awdur:

Pasbortau Gwirfoddolwyr – ydyn ni eu hangen?

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Covid-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Amser dweud diolch!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 02/04/20 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

CGGC yn lansio canllawiau ar wiriadau GDG yng nghanol argyfwng Covid-19

Darllen mwy

    Ymuno gyda’n rhestr bostio

    Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
    Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


    Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol